سامانه سیبانا “سامانه یکپارچه ی بایگانی اسناد و نمایش اطلاعات پروژه، مبتنی برسیستم اطلاعات جغرافیایی”

سامانه سیبانا در محل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران رونمایی شد.

این سامانه توسط شرکت دانش بنیان بیتا نگار افزار طراحی و توسعه پیدا کرده است.

هدف از سامانه سیبانا، زیرساختی است که تمام داده­ های مرتبط با هر پروژه را ذخیره کند.

سپس با پردازش و تحلیل این داده­ ها، اطلاعاتی بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی پایه­ گذاری کند.

این سیستم قادر است اطلاعات را دائما بروز کند و  بصورت لایه­ های متفاوت و با روش­های مختلف و با دیدگاه­ های گوناگون بر روی نقشه های Gis به نمایش درآورد. همچنین با ارائه گزارشات متنوع از این لایه ­ها می تواند پشتیبانی، برای تصمیم ­گیری در واحد­های مختلف در سازمان بحساب بیاید.

همیشه جمع آوری اطلاعات و اسناد مرتبط با پروژه ها، دغدغه مدیران بوده است.

در نمونه حاضر اسناد کاغذیی که در طی فرایند احداث خطوط لوله گاز ایجاد می ­شود زیاد و نیاز به فضای ذخیره سازی بزرگی دارد.

بطوری که بایگانی این اسناد یکی از چالش­های اصلی مدیران ارشد سازمان می ­باشد. از طرفی دسترسی به این اسناد در زمان نیاز چالش بزرگتری می­ باشد.

جستجو و پیدا کردن سندی در بین اسناد کاغذی، نیازمند صرف وقت و انرژی فراوان می باشد.

امروزه می­ توان با ساماندهی الکترونیکی ، بایگانی و جستجو بین این اسناد را به حداقل زمان رساند.