سامانه سیبانا “سامانه یکپارچه ی بایگانی اسناد و نمایش اطلاعات پروژه، مبتنی برسیستم اطلاعات جغرافیایی”

سامانه سیبانا که توسط شرکت دانش بنیان بیتا نگار افزار طراحی و توسعه پیدا کرده است. در محل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران رونمایی شد.

هدف از سامانه سیبانا، زیرساختی است که تمام داده­های مرتبط با هر پروژه را ذخیره کند، سپس با پردازش و تحلیل این  داده­ ها، اطلاعاتی بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی پایه­گذاری کند. این سیستم قادر است اطلاعات را دائما بروز کند و  بصورت لایه­ های متفاوت و با روش­های مختلف و با دیدگاه­های گوناگون بر روی نقشه های Gis به نمایش درآورد. همچنین با ارائه گزارشات متنوع از این لایه­ها می تواند پشتیبانی، برای تصمیم­گیری در واحد­های مختلف در سازمان بحساب بیاید.