شروع به کار خط تولید سیستم دستیار هوشمند جراح

دستیار هوشمند جراح پروژه کارشناسی ارشد مهندس امیر حسین براتی است که با سرپرستی دکتر محمد علی عقابیان از دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشارکت شرکت دانش بنیان بیتا نگار افزار تولید شده است.

هدف از تولید این محصول، طراحی سیستم هوشمندی است که با رفع موانع و مشکلات ، بتواند بدون دخالت نیروی انسانی واسط و در شرایط مختلف نوری محیط اتاق عمل، به صورت کاملاً استریل، تعامل جراح با سیستم مدیریت جامع تصاویر پزشکی به منظور نمایش دو­بعدی و یا سه ­بعدی تصاویر را ممکن سازد. این سیستم به صورتی طراحی شده است که قابلیت بازشناسی حرکات و گفتار جراح را دارد و با توجه به فرامین دریافتی، امکان اجرای عملیات مختلف را دارد.