Project Description

سیستم دستیار هوشمند جراح

سیستم دستیار هوشمند جراح در اتاق عمل و در حین جراحی به پزشک کمک می کند. تا وی با فرامین صوتی و حرکتی به تصاویر پزشکی بیمار دسترسی داشته باشد. نمایش دو بعدی و سه بعدی این تصاویر به جراح کمک می کند. بهترین حرکت به سمت تومور را تعیین نماید. همچنین چون جراح به تصاویر Fmri  و DTI دسترسی دارد، کمترین آسیب به قسمت های درگیر در عمل جراحی وارد می شود. با توجه به تکنولوژی بالا در پیاده سازی این محصول، سایر جراحان نیز می توانند، برای بافت های مختلف بدن نیز از آن استفاده نمایند.

این محصول اولین سیستم هوشمند تشخیص حرکت در اتاق عمل مغز و اعصاب است و تا کنون هیچ نمونه داخلی مشابهی از آن وجود نداشت است. با توجه به اهمیت استفاده از تصاویر fMRI و DTI، به گفته متخصصان این حوزه، نرم افزار نمایش دهنده سه بعدی این تصاویر در حین عمل جراحی، باید قابلیت های زیر را داشته باشند :

  • امکان نمایش همزمان فیبر(تصاویر DTI وbrain activation ,fMRI) و تومور.
  • امکان برش زدن تصاویر از زوایای مختلف.
  • امکان حفظ تصاویر فیبر و brain activation در عین برش خوردن تصویر مغز.

نرم افزار های موجود، در زمینه ویرایش تصاویر، قابلیت های زیادی دارند. اما در زمینه نمایش، هیچ کدام از آنها هر سه قابلیت بالا را ندارند. به علاوه، وجود منوبارهای متعدد و غیر ضروری، همچنین پیچیدگی در کنترل و استفاده، باعث عدم کارایی این نرم افزارها در اتاق عمل شده است. این در حالی است که محصول پیشنهادی  در عین کارایی بالا و داشتن هرسه قابلیت فوق، توسط فرامین حرکتی جراح قابل کنترل است.

سایرامکانات سیستم هوشمند دستیار جراح:

  • امکان نمایش دو بعدی و سه بعدی تصاویر جهت تفسیر بهتر توسط جراح.
  • امکان نمایش همزمان تصویر مغز و تومور با امکان حذف و اضافه کردن تصویر تومور.
  • امکان برش زدن تصاویر از زوایای مختلف.
  • امکان مدیریت و بررسی تصاویر پزشکی توسط جراح از راه دور بدون دخالت دست.
  • صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه‌های تامین، نسبت به نمونه سامانه‌های خارجی مشابه.

منبع:

شرکت دانش بنیان بیتا نگار افزار